Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

«Διευθετήσεις υποταγής»

του Δημήτρη Μηλάκα

Σ’ αυτήν τη ζωή δεν αρκεί να θέλεις κάτι, πρέπει να έχεις τον τρόπο και τα μέσα για να το αποκτήσεις. Κανένα σύμπαν, λοι­πόν, δεν πρό-κειται να συνωμοτήσει για να εκπληρώσει τη δί­καιη επιθυμία και τον μεγάλο στόχο της ελληνικής κυβέρνησης για τη διευθέτηση του χρέους της χώρας. Το… σύμπαν άλ­λωστε συ-νωμοτεί για το αντίθετο και οι λόγοι είναι απλοί:

♦ Η ελληνική κυβέρνηση και η χώρα είναι σε εξαιρετικά αδύνα­μη θέση για να διεκδικήσουν το παραμικρό.

♦ Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε περίοδο εκλογών και μέχρι τον ερχό­μενο Γενάρη που θα αναλάβει η επόμενη διοίκηση και πολύ περισσότερο μέχρι αυτή η νέα διοίκηση αποκρυσταλλώσει τις διαθέσεις της θα έχει περάσει τουλάχιστον μισός χρό­νος.

♦ Η Γερμανία έχει ξεκόψει πως καμία συζήτηση για το ελληνι­κό χρέος δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις γερμανικές εκλο­γές, που θα πραγματοποιηθούν σε έναν χρόνο από τώρα.

Μπορεί, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιεί στο ακέ­ραιο και με το παραπάνω τις δεσμεύσεις...
που έχει αναλάβει με το τρίτο (δικό της) μνημόνιο, μπορεί η διαδικασία απορρύθμισης που ξεκίνησε από το 2010 να επιταχύνεται, μπορεί το ξεπούλημα να ολοκληρώνεται, μπορεί τα εργασιακά και το α­σφαλιστικό να περιγράψουν σύντομα το νέο «μεσαιωνικό» μο­ντέλο, μπορεί οι δανειστές να πάρουν όλα όσα θέλουν και α­κόμη περισσότερα. Δεν πρόκειται, ωστόσο, να επιστρέψουν το παραμικρό στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν το επιτρέπει η συ­γκυρία - καθ’ ότι οι δανειστές φίλοι και εταίροι μας έχουν άλλα σοβαρότερα δικά τους ζητήματα να ασχοληθούν - και κυρίως δεν μπορεί να το διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι λό­γω ανικανότητας ή έλλειψης αποφασιστικότητας. Απλά, λόγω αδυναμίας…

Τι απομένει λοιπόν; Το είπε πρόσφατα στην ομιλία του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ο πρωθυπουργός: «Οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται. Διαφορετικά δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ εταίρων, αλλά διευθετήσεις υποταγής».

Σ’ εκείνη την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας είχε προσθέσει επί­σης ότι «η καθυστέρηση συγκεκριμενοποίησης των απαραίτη­των μέτρων για την ελάφρυνση χρέους καθώς και της ένταξης και της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση, της χώρας που το έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη, δεν έχει καμιά δικαι­ολογία. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει. Δικαιούται ανταμοι­βή και δικαίωση».

Έχουμε την εντύπωση ότι και ο πρωθυπουργός γνωρίζει πως κανείς σ’ αυτόν τον κόσμο δεν προσφέρει «ανταμοιβή και δι­καίωση» σε κάποιον που δεν είναι σε θέση να τη διεκδικήσει…

από το «ΠΟΝΤΙΚΙ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου