Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Η μεγαλύτερη πρόκληση

του Σταύρου Χριστακόπουλου

Όλο και περισσότερα κέντρα φιλοξενίας ξεφυτρώνουν ανά την Ελλά­δα και το ερώτηµα είναι τι θα γίνει αν τα σύνορα παραµείνουν κλειστά επί µακρόν και αν καταρρεύσει η προοπτική συµφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας ώστε να αποσυµφορηθεί η Ελλάδα.

Η χώρα μας θα πρέπει να φιλοξενήσει, σε αυτή την περίπτωση, ακόµη και εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, αφού καθόλου βέβαιο δεν είναι ότι οι θεατρινίστικες εκκλήσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ («Πρόσφυγες και µετανάστες, µην έρχεστε πια στην Ελλάδα») θα βρουν απήχηση είτε στους απελπισµένους πρό­σφυγες πολέµου είτε στα κύµατα µεταναστών.

Όμως, για να φιλοξενήσει αυτόν τον τεράστιο όγκο ανθρώπων, η Ελλά­δα θα πρέπει να βάλει σε πλήρη λειτουργία µια σειρά θεσµούς και κοι­νωνικούς οργανισµούς, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την κάλυψη πρω­τευουσών αναγκών:

♦ Η Υγεία, για να υπάρξει έστω στοιχειώδης περίθαλψη και να αντιµε­τωπιστούν τυχόν επιδηµικά ...
φαινόµενα. Ακόµη και µια απλή επιδηµία γρίπης µπορεί να δοκιµάσει τα όρια αντοχής του συστήµατος.

♦ Η Παιδεία, ώστε να µπορέσουν τα παιδιά των µεταναστών / προσφύ­γων να διαβιώσουν σε ένα αξιοπρεπές παιδαγωγικό περιβάλλον.

♦ Η δηµόσια διοίκηση, η οποία, εκτός του ότι νοσεί χρονίως, κρίθηκε ανεπαρκέστατη από τους Ευρωπαίους εµπειρογνώµονες µε αφορµή το µεταναστευτικό / προσφυγικό ρεύµα.

♦ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς µεγάλο βάρος αναµένεται να µετα­φερθεί στις πλάτες της στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης διασποράς των κέντρων φιλοξενίας ή / και κράτησης.

♦ Τα σώµατα ασφαλείας, ώστε να µην επικρατήσει πανζουρλισµός σε περιπτώσεις εξεγέρσεων των απελπισµένων ή αύξησης των ποινικώς κολάσιµων πράξεων.

♦ Ο στρατός, ο µόνος µηχανισµός που, σε καιρό αύξησης των εξ ανα­τολών προκλήσεων, αποδείχθηκε ότι είναι ο µόνος αξιόπιστος µηχα­νισµός δηµιουργίας υποδοµών στέγασης και σίτισης µεταναστών και προσφύγων.

Ύστερα από έξι χρόνια µνηµονίων, κανένας από τους παραπάνω οργανι­σµούς και θεσµούς δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Οικονοµική δυ­σπραγία, έλλειψη υποδοµών και προσωπικού, έλλειψη προετοιµασίας για το µέγεθος του µεταναστευτικού / προσφυγικού κύµατος, παρότι ο ΟΗΕ προειδοποιεί από το 2010.

Όποιος νόµιζε ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος κατάρρευσης της χώρας προερχόταν από τα µνηµόνια, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσει. Το µετα­ναστευτικό / προσφυγικό ζήτηµα, αν προσλάβει τεράστια µεγέθη, είναι ίσως η µεγαλύτερη πρόκληση που θα µπορούσε να αντιµετω­πίσει η χρεοκοπηµένη και µνηµονιακή Ελλάδα. Χωρίς να συζητάµε καν για τις οικονοµικές επιπτώσεις και την πιθανότητα κοινωνικών αντιδράσεων...

από το «ΠΟΝΤΙΚΙ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου