Η «Δουλίτσα Της Ντροπής»

Του Αντώνη Παπαντωνίου
Πριν από ακριβώς ένα μήνα στην έδρα του Γ Σώματος Στρατού στην Θεσσαλονίκη  πραγματοποιήθηκε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της «καθαίρεσης» και εγκαλούμενο τον Αρχιλοχία  της Διεύθυνσης Υλικού Πολέμου  Ευάγγελο ΦΩΤΗ  με τν κατηγορία ότι αρνήθηκε να εκτελέσει Διαταγή, σύμφωνα με την οποία είχε οριστεί  υπηρεσία Βοηθού Συντονιστή στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών Δερβενίου «ΑΛΕΞΥΛ»,εκφράζοντας ρητώς και εγγράφως ανάρμοστα σχόλια για αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  το ανωτέρω Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της καθαίρεσης του ανωτέρω Εγκαλούμενου.
Με αφορμή λοιπόν την υπόθεση αυτή και πολύ περισσότερο επειδή έχω και προσωπική άποψη δεδομένου ότι  είχα κλητευθεί ως Μάρτυρας υπεράσπισης από τον εγκαλούμενο  και συμμετείχα από τη θέση αυτή, έχω να κάνω τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
1. –  Το κλητήριο Θέσπισμα περιελάμβανε αποκλειστικά και μόνον  το παράπτωμα της Ανυπακοής και καθόλου τα σχόλια που την συνόδευαν. Συνεπώς όπως και μου υπεδείχθη και εμένα κατά την εξέτασή μου  δεν μπορούσα να επιχειρηματολογήσω για το  τμήμα αυτό(σχόλια), κάτι το οποίο με βρήκε σύμφωνο και το αποδέχθηκα.
Συνεπώς  το θέμα αυτό δεν θα μπορούσε να αναφερθεί ποτέ και καθόλου στο Πόρισμα.
2.-Το Π.Δ. 130/1984  με το οποίο κυρώθηκε ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ  στο Άρθρο 1 ορίζει  την αποστολή του Στρατού και συγκεκριμένα  ότι:  Η αποστολή του Στρατού είναι να εξασφαλίζει την άμυνα της Χώρας, να υπερασπίζει την Εθνική Ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας!
3.- Στα καθήκοντα που ορίζονται για τους διάφορους Τομείς Δράσεις  (Διευθύνσεις) του Στρατού, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, δείτε σχετική Σελίδα, όσον αφορά τις Δραστηριότητες της ειδικότητας του Εγκαλουμένου  (ΔΥΠ) ορίζονται τα εξής:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:   Η ΔΥΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υλικών και των πυρομαχικών που χρησιμοποιεί ΄σήμερα ο Ελληνικός Στρατός μέχρι μελέτες για την καθιέρωση νέων υλικών η βελτίωσης των ήδη χρησιμοποιούμενων.   Πιο συγκεκριμένα:
Γενικές Αρμοδιότητες  της ΔΥΠ
       α.- Συμβουλεύει το ΓΕΣ σε θέματα αρμοδιότητας Υλικού Πολέμου(ΥΠ) ενώ παράλληλα σχεδιάζει το προυπολογισμό της ΔΥΠ  και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή της Διοικητικής Μέριμνας(ΔΜ)ΥΠ του ΓΕΣ.
       Β.- Μελετά, παρακολουθεί και σχεδιάζει με τεκμηριωμένες εισηγήσεις επί θεμάτων:
            – Μηχανογραφικών εφαρμογών υλικών(ΟΣΕΥΣ) και πυρομαχικών (ΑΣΠΥΣ), ελέγχοντας τη λειτουργία τους, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις ΔΜ και εισηγείται  επί θεμάτων συντήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης αυτών.
              – Προυπολογισμού αρμοδιότητας ΥΠ.
              – Σχεδιασμού προμήθειας υλικών αρμοδιότητας ΥΠ.
              – Εθνικών αντιπροσώπων στις διακρατικές επιτροπές Υποστήριξης ΔΜ ΥΠ.
              – Λογιστικών τακτοποιήσεων-διαγραφών υλικών και πυρομαχικών.
              – Ειδικών διοικητικών επιθεωρήσεων σε Μονάδες – Υποομάδες ΥΠ.
              -Συλλογής πληροφοριών επί του υπάρχοντος και εν εξελίξει υλικού αρμοδιότητας ΥΠ, καθώς και των εφαρμοζομένων αρχών και μεθόδων συντήρησης και επισκευής αυτού.
              – Συντάξεως τεχνικών προδιαγραφών βασικού και ειδικού υλικού αρμοδιότητας ΥΠ.
              – Παρακολούθησης μέσω του ΟΣΕΥΣ της στάθμης των αποθεμάτων με ιδιαίτερη προτεραιότητα στ.ην έγκαιρη απόκτηση «κρίσιμων] υλικών-πυρομαχικών.
              – Εισηγήσεων επί σχεδιασμού διακλαδικότητας ΔΜ σε θέματα υλικών-πυρομαχικών.
              – Τεχνικών οδηγιών για τα πυρομαχικά.
              – Παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων σε θέματα πυρομαχικών.
Ύστερα από τα πιο πάνω αναφερθέντα  και τα οποία προβλέπονται  σαν τα καθήκοντα του Στρατού γενικά αλλά και για την ειδικότητα του Εγκαλουμένου ειδικότερα πιστεύω ότι ήταν  απόλυτα ακριβές από την πλευρά του διωκόμενου και των Μαρτύρων συμπεριλαμβανομένου και του υπογράφοντος ότι η κατηγορία που του απαγγέλθηκε ήταν
 ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ  και για το λόγο αυτό θα έπρεπε  να απαλλαγεί από την κατηγορία της Ανυπακοής  που του είχε απαγγελθεί.
Και ενώ όλοι πιστεύαμε ότι το πρόβλημα είχε κλείσει  και απέμενε μόνον η Δίκη και στο  Στρατοδικείο όπου είχε παραπεμφθεί για την ίδια υπόθεση συνέβησαν τα εξής απίστευτα.  Περίπου 20 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του Πειθαρχικού και ύστερα από πίεση του Αρχιλοχία  Ευάγγελου ΦΩΤΗ και του Δικηγόρου του  του επιδόθηκε η απόφαση όπου γνωμοδοτεί υπέρ της Καθαίρεσης  με ένα αστείο και καθόλα απαράδεκτο σκεπτικό που δείχνει καθαρά ότι πρόκειται για Πολιτική δίωξη, και αυτό για τους εξής λόγους:
1.- Στην παρ. 14εδ.α γίνεται μνεία του Άρθρου 77παρ.1 του Στρατιωτικού Κανονισμού 20-1, που στην αρχή αναφέραμε σύμφωνα με το οποίο «κάθε Στρατιωτικός δικαιούται να παραπονεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτό το Κεφάλαιο, αν θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια ενέργεια η μέτρο του προισταμένου του.
Πρέπει όμως προηγουμένως να υπακούσει και να συμμορφωθεί πλήρως με τη διαταγή η τα μέτρα που λήφθηκαν, εκτός από την περίπτωση του άρθρου  11παρ.11 του Στρατιωτικού Κανονισμού  20-1 (Διαταγή που αποβλέπει φανερά στην κατάλυση του Συντάγματος – εκτέλεση πραξικοπήματος).
Χωρίς αυτόν τον όρο δεν γίνεται δεκτό το παράπονό του, και έχει ακέραιη την ευθύνη εξ αιτίας της ανυπακοής».
Και στο σημείο αυτό ο κατηγορούμενος απάντησε ως εξής , απάντηση που είναι σύμφωνα και με τα σχόλια που συνόδευσαν την άρνησή του και  για τα οποία δεν κατηγορείτο στο Κλητήριο Θέσπισμα για να μπορέσει να απολογηθεί και να μπορέσουν και οι Μάρτυρές του να επχειρηματολογήσουν.
Το γεγονός αυτό, τουλάχιστον σε ότι με αφορά το ανέφερα στην αρχή του παρόντος.
Η απάντησή του λοιπόν ήταν η εξής:  Αναφέρω ότι αυτή τη στγμή είναι σε ισχύ το Άρθρο 11 παρ.11 του Στρατιωτικού Κανονισμού 20-1 το οποίο και προβλέπει ότι: Στρατιωτικός στον οποίο δίνεται διαταγή που αποβλέπει φανερά στην κατάλυση του Συντάγματος (εκτέλεση πραξικοπήματος) έχει το καθήκον να μην την εκτελέσει και να αναφέρει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση σε προιστάμενο του διατάξαντος, διαφορετικά θα έχει ακέραιη την ευθύνη της εκτελέσεως η της παρασιωπήσεως μιάς τέτοιας διαταγής.
Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι  το σκεπτικό αυτό  είναι  εντελώς απαράδεκτο  να το επικαλείται η γνωμοδότηση, που θυμίζω ότι το Συμβούλιο είχε αρνηθεί, και σωστά, την επιχειρηματολογία για το θέμα αυτό προβάλλοντας το γεγονός ότι  δεν υφίσταται κατηγορία παρά μόνον για την Ανυπακοή!
Πέραν όμως του γεγονότος αυτού ποια είναι εκείνη η στοιχειώδης λογική  που σύμφωνα με το σλόγκαν «πρώτα υλοποιείς και μετά παραπονείσαι», έχει την νομιμότητα κάποιος να διατάξει  κάποιον που υπηρετεί  στο  Υγειονομικό να κινήσει Άρμα Μάχης η να προβεί σε ναρκοθέτηση η ναρκαλιεία κ.λ.π.;;;;
Γιατί υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα καθήκοντα που προβλέπονται από τον Κανονισμό;;;
Προφανώς για λόγους ασφαλείας  και αποτελεσματικότητας.
Εδώ ισοπεδώνονται τα πάντα  αρκεί και μόνον η υποταγή  σε μια υποτελή  «Κυβέρνηση» που έχοντας  τη συνεργασία στην προκειμένη, τουλάχιστον, περίπτωση του Διοικητικού παράγοντα  απαιτεί εφαρμογή παράνομων διαταγών.
Αλήθεια μήπως μπορεί κάποιος να ενημερώσει τους «κριτές» ότι Αστυνομικά καθήκοντα, όπως είναι η φύλαξη Πολιτών, των όποιων Πολιτών, νόμιμων η παράνομων αποτελεί έργο της Ελληνικής Αστυνομίας;;; Μήπως πρέπει να ενημερωθούν οι  «κριτές» ότι  οι Νοσοκόμες   έχουν υποχρέωση παροχής Υπηρεσιών σε ασθενείς και δεν μπορούν να κατηγορηθούν ότι αρνήθηκαν Υπηρεσίες οδηγού Λεοφωρείου;;
Μήπως  πρέπει να μάθουν ότι το Ελληνικό Κράτος, όπως και κάθε Κράτος, ακόμα και τα υπό Κατοχή έχουν διακριτά καθήκοντα για τους  υπαλλήλους τους όπου και αν εργάζονται;;
Μήπως  πρέπει να θυμηθούν ότι  σε όλα τα Λεξικά υπάρχει ακόμα μια λέξη από πολλούς  ξεχασμένη  αλλά που κοσμεί τον Άνθρωπο που την τιμά, τη λέξη  ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ;;;;
Μήπως είναι εξαιρετικά μικροπρεπές να προσπαθείτε εσείς , ναι εσείς οι  σοβαροί και άτεγκτοι Κριτές, οι τιμητές του Νόμιμου  να δικαιολογήσετε το θεάρεστο έργο που επιτελέσατε με την γνωμοδότησή σας  επικαλούμενοι το ότι ο Εγκαλούμενος είχε στον Φάκελλό του  πολλές πειθαρχικές  «ποινές»;
Μα αυτό  θα μπορούσε ίσως να επηρεάσει την κρίση σας στην επιμέτρηση για την ποινή που προτείνετε μόνον στην περίπτωση που ευσταθούσε  η κύρια κατηγορία. Αλλά μια κατηγορία  Έωλη και εντελώς ανυπόστατη, όπως αυτή της άρνησης εκτέλεσης μιάς τέτοιας κατάπτυστης εντολής  θα έπρεπε να  γεμίζουν με τύψεις αυτούς που την πρότειναν….Αλήθεια μήπως  κατά σύμπτωση πληροφορηθήκατε ότι το Στρατοδικείο  στην δικάσιμο της 30-11-2017 εκεί δίπλα σας στη Θεσσαλονίκη ΑΘΩΩΣΕ  έναν  Υπολοχαγό παμψηφεί και με πρόταση και του Επιτρόπου(Στρατιωτικού Εισαγγελέα) για την ίδια ακριβώς Κατηγορία;;;
            Θα μπορούσα πολλά ακόμα να επισημάνω  αλλά θα πώ μόνοντούτο και το εννοώ.
ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ!!!!
Ο Αντώνης Παπαντωνίου είναι Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) & Νομικός
Η «Δουλίτσα Της Ντροπής» Η «Δουλίτσα Της Ντροπής» Reviewed by ΕΠΑΜ Ημαθίας on Κυριακή, Δεκεμβρίου 17, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.